TOPlist KINEZIOLOGIE | Galaxie - masážní salon

KINEZIOLOGIE

KINEZIOLOGIE - ONE BRAIN - JEDNOTNÝ MOZEK

Pohyb svalů reagující zpěvněním či ochabnutím  na určitou otázku pokládanou podvědomím nebo jinými rovinami vnímání.

 

Cílem kineziologie je udržování rovnovážného zdravotního stavu pomocí svalů lidského těla.Terapeut nejprve zjistí celkový stav těla podle toho,jak při vyšetření reagují svaly na jemný tlak rukou.Jednotlivé svaly reagují na negativní informace oslabením,nebo naopak na pozitivní napnutím.Každý stres či nemoc se projeví na našich svalech.

Negativní emoce zablokují energetické proudění nejdříve v oblasti mozku a tím i v příslušné části,kterou tato oblast řídí.

Narušení,zablokování energetických toků nastává při nemoci nebo stresu,ale i třeba díky traumatům z dětství uložených v podvědomí.A tak se vytváří nejrůznější psychycké či fyzické problémy,které se mohou stát chronickými.Stresové situace mohou podle tohoto zablokovat a odpojit až 75%mozku.

Mozek je jako počítač a zaznamenává všechny naše zkušenosti od početí po současnost,včetně stresujících a nepříjemných zážitků.

Pomocí testování svalů může terapeut tyto energetické blokády vyhledat a pomocí jemných technik - jako např.jednoduchými pohyby,doteky masážemi,světelným působením,poklepávání akupumkturních bodů, přerušený energetický tok obnovit.Tato změna se následně projeví zlepšením svalové reakce.

Kyneziologie tedy využívá vlastních ozdravných sil, které má každý a po odblokování se organismus začne automaticky vracet do rovnovážného stavu.

Tuto metodu se může naučit každý a nemá nic společného s léčitelstvím.

I bolesti zad,hlavy,či v kříži může mít psychosomatický základ ,podobně jako jej má vředová choroba žaludku ,srdeční infarkt ,sexuální poruchy, vady řeči, potíže s učením ,čtením ,psaním ...atd

U těchto potíží a nemocí nám může odborná aplikace kineziologie pomoci.